Flexibility Groep steunt ondernemende mensen in ontwikkelingslanden

De Flexibility Groep vindt het ontzettend belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn. We werken niet alleen dagelijks aan onze eigen doelen, maar dragen graag bij aan een betere wereld zonder armoede. Daarom steunen wij het werk van Oxfam Novib als bedrijvenambassadeur.

Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Lenen bij een bank is voor hen vaak niet mogelijk. Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen in ontwikkelingslanden een klein krediet. Ze krijgen de kans een eigen bedrijfje en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo kunnen ze zelf bouwen aan hun eigen toekomst én die van hun land. Als bedrijvenambassadeur steunen wij deze initiatieven.

"Oxfam Novib werkt graag samen met het bedrijfsleven aan een wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen, door kansarme mensen toegang te geven tot microkrediet. Bij alles wat Oxfam Novib doet gaan we uit van de kracht van de mensen zelf. Voor jezelf kunnen zorgen is essentieel voor het opbouwen van een zelfstandig bestaan. En het draagt bovendien bij aan de duurzame economische ontwikkeling van een land."

Tom van der Lee Directeur campagnes Oxfam Novib.

Februari 2018: Standpunt Flexibility Groep omtrent berichtgeving Oxfam Groot-Brittannië in Haïti

De Flexibility Groep betreurt de incidenten die door voormalige medewerkers van Oxfam Groot-Brittannië in Haïti hebben plaatsgevonden. Als bedrijfsambassadeur van Oxfam Novib, zijn wij geschokt over de gang van zaken. Het gedrag van deze oud-medewerkers ondermijnt het vertrouwen in het werk dat de humanitaire werkers dag en nacht voor de organisatie verrichten.

Wij wachten verdere berichtgeving af en wij beraden ons intern of wij ons ambassadeurschap in stand houden.